Banner
Chất lượng được cam kết bằng hợp đồng Hotline: 0986.575.189 - 0366.751.757

Các thành phần trong câu tiếng anh- Ngữ pháp TOEIC thông dụng

Ngữ pháp TOEIC, hướng dẫn "các thành phần trong câu tiếng anh"- Ngữ pháp tiếng anh cơ bản.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì hiện tại đơn dễ hiểu- Ngữ pháp TOEIC

Cách sử dụng thì hiện tại đơn dễ hiểu nhất cho các bạn, chuỗi video hướng dẫn lấy lại kiến thức cơ bản tiếng anh
ĐỌC TIẾP

Ngữ pháp TOEIC – Các chủ điểm ngữ pháp TOEIC thông dụng

Sách học ngữ pháp TOEIC hay nhất, giúp bạn tự hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp cơ bản trong thời gian ngắn.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dễ hiểu- Ngữ pháp TOEIC

Hướng dẫn cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dễ hiểu cho mọi người, chuỗi bài viết ngữ pháp TOEIC.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành dễ hiểu nhất- ngữ pháp TOEIC

Chia sẻ cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành dễ hiểu cho các bạn, chuyên mục hướng dẫn ngữ pháp TOEIC.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn- ngữ pháp TOEIC

Hướng dẫn cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chuỗi bài viết "hướng dẫn ngữ pháp TOEIC" miễn phí bởi thầy Nghiệp.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì quá khứ đơn dễ hiểu nhất- ngữ pháp TOEIC

Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ đơn dễ hiểu cho các bạn mất căn bản hoặc lâu rồi không sử dụng tiếng anh.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn dễ hiểu- Trung tâm TOEIC ở Gò Vấp

Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ tiếng diễn dễ hiểu cho mọi người, chuyên mục hướng dẫn ngữ pháp TOEIC
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành dễ hiểu- luyện thi TOEIC Gò Vấp

Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành dễ hiểu, chuyên mục lấy lại kiến thức cơ bản trong tiếng anh.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dễ hiểu

Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dễ hiểu cho các bạn, có ví dụ, bài tập áp dụng
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì tương lai đơn dễ hiểu nhất- chủ điểm ngữ pháp TOEIC

Hướng dẫn cách sử dụng thì tương lai đơn dễ hiểu cho các bạn, có bài tập áp dụng và đáp án đối chiếu
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn dễ hiểu- ngữ pháp tiếng anh

Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn dễ hiểu, chuỗi bài viết hướng dẫn ngữ pháp tiếng anh miễn phí
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành dễ hiểu-ngữ pháp TOEIC

Hướng dẫn cách sử dụng thì tương lai hoàn thành dễ hiểu nhất cho các bạn, có bài tập áp dụng và đáp án đối chiếu
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn- ngữ pháp TOEIC

Thầy Nghiệp hướng dẫn cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn cho các bạn, có bài tập áp dụng.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng thì tương lai gần dễ hiểu (tobe going to)

Hướng dẫn cách sử dụng thì tương lai gần dễ hiểu cho các bạn, có bài tập áp dụng
ĐỌC TIẾP

Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh, cách sử dụng who, whom, which, that, whose

Hướng dẫn cách sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh dễ hiểu (sử dụng who, whom, which, that, whose)
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng câu điều kiện trong tiếng anh, có bài tập áp dụng và đáp án

Hướng dẫn cách sử dụng câu điều kiện tiếng anh cực dễ hiểu, có bài tập áp dụng và đáp án đối chiếu kết quả.
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng liên từ trong tiếng anh (conjunction)- chủ điểm ngữ pháp TOEIC

Thầy Nghiệp hướng dẫn sử dụng liên từ trong tiếng anh dễ hiểu, có bài tập áp dụng cho các bạn
ĐỌC TIẾP

Cách sử dụng câu bị động trong tiếng anh dễ hiểu- hướng dẫn ngữ pháp TOEIC

Thầy Nghiệp hướng dẫn cách sử dụng câu bị động trong tiếng anh dễ hiểu, có phần bài tập áp dụng.
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn về từ loại trong tiếng anh (tính từ, danh từ, động từ và trạng từ)

Hướng dẫn sử dụng từ loại trong tiếng anh (vị trí và chức năng của danh từ, động từ, trạng từ và tính từ)
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn sử dụng các thì tiếng anh dễ hiểu- 13 thì trong tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng các thì tiếng anh dễ hiểu, có bài tập áp dụng và đáp án đối chiếu.
ĐỌC TIẾP

Các chủ điểm ngữ pháp trong TOEIC, ngữ pháp TOEIC từ A đến Z

Hướng dẫn các chủ điểm ngữ pháp TOEIC, bài tập áp dụng và lý thuyết dễ hiểu cho từng chủ điểm ngữ pháp.
ĐỌC TIẾP

Ngữ pháp tiếng anh- Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất

Chia sẻ các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất cho mọi người, ngữ pháp cơ bản tiếng anh.
ĐỌC TIẾP

Ngữ pháp tiếng anh- So sánh trong tiếng anh (hướng dẫn bằng video)

Chủ điểm ngữ pháp TOEIC thông dụng, hướng dẫn cách sử dụng các so sánh trong tiếng anh.
ĐỌC TIẾP

Lớp ngữ pháp tiếng anh, lấy lại các kiến thức cơ bản trong 5 tuần

khai giảng lớp ngữ pháp tiếng anh trong 5 tuần, hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp tiếng anh.
ĐỌC TIẾP